ISHSH Qarqe

Qarqet e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor

ISHSHQT

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Tiranë

Adresa

Rruga Aleksandër Moisiu nr 80, Tiranë

ISHSHQV

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Vlore

Adresa

L. “15 Tetori”, Rr. “Ali Demi”, tek DSHSH e vjetër, Vlorë

ISHSHQB

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Berat

Adresa

L. “30 vjetori”. Rr. “Antipatrea”, Klinika Stomatologjike Shtetërore, Kati I, Berat

ISHSHQD

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Diber

Adresa

L. “Gjok Doçi”, Rr. “Rahim Gjika”, ish godina e Spitalit Rajonal Dibër, Kati II, Peshkopi.

ISHSHQD

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Durres

Adresa

L. 4, Rr. “Egnatia”, Drejtoria e Higjenës, Durrës

ISHSHQE

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Elbasan

Adresa

L. “Beqir Dardha”, Klinika dentare, Kati III, Elbasan

ISHSHQF

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Fier

Adresa

L. “1 Maji”, Rr. “Jani Bakalli”, Godina e DRSH, Fier

ISHSHQGJ

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Gjirokaster

Adresa

L. 11, Rr. “Vasil Jorgji”, Godina e Konsultorit të Gruas, Gjirokastër

ISHSHQK

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Korce

Adresa

L. 7, Rr. “28 Nëntori”, Godina e Ish-Bashkisë Korçë

ISHSHQK

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Kukes

Adresa

L. 2, Rr. “Dituria”, pranë ish Poliklinikës Kukës

ISHSHQL

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Lezhe

Adresa

L. Spitalit, Godina e Qendrës Sanitare, Lezhë

ISHSHQSH

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qarku Shkoder

Adresa

Rr. “Don Bosko”, Godina e Laboratorit baktereologjik, Kati II, përballë Gjykatës Administrative Shkodër