Day: May 15, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 15.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Korçë POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]