Vende vakante

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 28.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Lezhë POZICIONI –  2 Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 23.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Vlorë POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 23.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Fier POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 16.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Fier POZICIONI – Specialist Burime Njerëzore/Arkiv/Protokoll   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 15.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Korçë POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 23.04.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – KRYEINSPEKTOR   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 18.04.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Elbasan   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 04.04.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale   Vlorë POZICIONI – KRYEINSPEKTOR   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të plotësojë […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 21.03.2024       Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Lezhë       POZICIONI – Kryeinspektor     Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 29.01.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – Kryeinspektor   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]