Vende vakante

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 29.01.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – Kryeinspektor   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 22.01.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Shkodër   POZICIONI – Kryeinspektor    Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 22.01.2024     Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Dibër   POZICIONI – Kryeinspektor    Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune 18.10.2023     Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 17.10.2023     Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër     POZICIONI – Specialist i Burimeve Njerëzore/Arkiv/Protokoll   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 10.10.2023     Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Kukës     POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar     Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi […]

#Vende vakante

VENDE VAKANTE

Vend Pune: 20.09.2023       Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës   POZICIONI – Specialist Finance     Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të […]

#Vende vakante

VENDE VAKANTE

    Vend Pune: 20.09.2023       Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Lezhë POZICIONI – Specialist Finance     Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 28.08.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës   POZICIONI – Jurist   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 22.08.2023    Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër POZICIONI – Kryeinspektor   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      Të ketë shtetësinë shqiptare; b)      Të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      Të plotësojë kërkesat […]