Day: May 16, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 16.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Fier POZICIONI – Specialist Burime Njerëzore/Arkiv/Protokoll   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      […]