Lajme

#Lajme

Inspektime gjatë muajit tetor 2023

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, ISHSH, ka kryer 2160 inspektime dhe ri-inspektime gjatë periudhës 1 – 31 tetor 2023.  Për subjektet e konstatuara ne shkelje janë vendosur 136 masa administrative.    Tematika e inspektimeve gjatë muajit tetor ka qenë:     Inspektim i subjekteve […]

#Lajme

Inspektime gjatë muajit shtator 2023

1 – 30 shtator 2023. Inspektime të përditshme në:- Institucione arsimore parashkollore, arsimore 9-vjeçare, arsimit të mesëm, universitar, publike dhe jo-publike si dhe konvikteve në funksion të këtyre institucioneve.- Subjekte kurative (llixha) dhe i klinikave estetike, tatu, piercing etj.- Subjekte […]

#Lajme

Inspektime higjieno-sanitare në çerdhe, kopshte, shkolla 9-vjeçare dhe të mesme, universitete si dhe konviktet në funksion të tyre

Inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, ISHSH po kryejnë inspektime higjieno-sanitare në çerdhe, kopshte, shkolla 9-vjeçare dhe të mesme, universitete si dhe konviktet në funksion të tyre.  Bazuar në Programin Vjetor të Inspektimeve, institucionet arsimore, çerdhe, kopshte, shkolla fillore, shkolla 9-vjeçare, […]

#Lajme

Inspektime në subjekte akomoduese

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, ISHSH, kryen inspektimin në subjektet akomoduese me qëllim garantimin e një sezon turistik sa më të sigurt në aspektet higjieno-sanitare. Objekti i inspektimeve në këto subjekte është dokumentacioni i detyruar sipas legjislacionit në fuqi:     Akt-Miratimi […]

#Lajme

Inspektime në pishina, sezoni turistik 2023

Strukturat e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, ISHSH, në të gjithë vendin janë duke ndjekur punën në vazhdimësi me inspektime dhe raportime të përditshme për garantimin e një turizmi të sigurtë dhe të shëndetshëm. Inspektimet bazohen në Programin e Inspektimeve 2023 dhe […]