Day: May 23, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 23.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Vlorë POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 23.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Fier POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të […]