Day: April 4, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 04.04.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale   Vlorë POZICIONI – KRYEINSPEKTOR   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të plotësojë […]