Day: May 28, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 28.05.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Lezhë POZICIONI –  2 Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi […]