Listat e Verifikimit për Akreditim

 1. LISTE VERFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE PSIKOLOGJISE KLINIKE
 2. LISTE VERFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE PULMOLOGJISE
 3. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE FIZIATRISE ME TERAPI FIZIKALE, KLINIKA E TERAPISE FIZIKALE
 4. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E LABORATOREVE TE MIKROBIOLOGJISE KLINIKE
 5. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E AMBULANCAVE LOGOPEDIKE
 6. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE MJEKESORE FAMILJARE, PERGJITHESHME
 7. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE NEUROLOGJISE
 8. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE ORTOPEDIKE
 9. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE GJINEKOLOGJIKE
 10. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE KIRURGJIKE
 11. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE ALERGOLOGJISE ME IMUNOLOGJI KLINIKE
 12. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE DERMATOLOGJISE
 13. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE MJEKESISE FIZIKALE
 14. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE OFTALMOLOGJISE
 15. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE OTORINOLARINGOLOGJISE
 16. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE PEDIATRISE
 17. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE PSIKIATRISE
 18. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE SEKSOLOGJISE KLINIKE
 19. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE SEMUNDJEVE NGJITESE
 20. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE SEMUNDJEVE TE BRENDESHME
 21. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE SHERBIMIT OPTIK
 22. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE SPECIALE TE UROLOGJISE
 23. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E KLINIKAVE TE SPECIALITETEVE
 24. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E LABORATOREVE BIOKIMIK HEMATOLOGJIK
 25. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E LABORATOREVE TE CITOLOGJISE
 26. LISTE VERIFIKIMI MBI STANDARTET E LABORATOREVE TE PATOLOGJISE
 27. LISTE VERIFIKIMI PER AKREDITIMIN E KLINIKAVE STOMATOLOGJIKE
 28. LISTE VERIFIKIMI PER AKREDITIMIN E LABORATOREVE STOMATOLOGJIKE
 29. LISTË VERIFIKIMI PËR STANDARDET E CILËSISË PËR AKREDITIMIN E STRUKTURAVE SHËNDETËSORE UNIVERSITARE
 30. LISTË VERIFIKIMI MBI STANDARTET E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SPITALOR
 31. LISTË VERIFIKIMI MBI STANDARTET E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SPITALOR. INFRASTRUKTURA. KUSHTE TË PËRGJITHSHME