Day: January 29, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend Pune – 29.01.2024   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – Kryeinspektor   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; c)      të […]