Day: March 21, 2024

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 21.03.2024       Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Lezhë       POZICIONI – Kryeinspektor     Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   a)      të ketë shtetësinë shqiptare; b)      të gëzojë zotësi të plotë […]