– 2547 inspektime dhe monitorime në të gjithë vendin të kryera sot më datë 12 prill 2021.

– 2356 monitorime, në zbatim të urdhërit për vendosjen e barrierës mbrojtëse nga individët në ambientet e jashtme.

#VendosMaskë
#RuajDistancën
#KujdesuPërHigjenën

#INSPEKTORATISHTETËRORSHËNDETËSOR