Kënaqësi dhe frymëzim nga sesioni i parë i bashkëbisedimit me aplikantët e nismës #GatiPërShqipërinë
Ky cikël sesionesh online sipas fushave, na mundëson njohjen me të interesuarit dhe eksplorimin së bashku të mundësive e formave të bashkëpunimit me ta.
Ndërkohë aplikimet vazhdojnë të priten në adresën “gatipershqiperine@kryeministria.al”