Vende vakante

#Vende vakante

VEND VAKANT

28.02.2023 Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Shkodër   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës: të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë kërkesat […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 22.02.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor  Qendror   POZICIONI – Specialist Finance   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë kërkesat për llojin […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

21.02.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

20.02.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

13.02.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Korcë POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 06.02.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Berat   POZICIONI – Specialist Finance   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë kërkesat […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

31.01.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Vlorë   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës: të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë kërkesat […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

26.01.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

24.01.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Dibër   POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë […]

#Vende vakante

VEND VAKANT

Vend pune – 24.01.2023   Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Dibër POZICIONI – Specialist Finance   Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:   të ketë shtetësinë shqiptare; të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar; të plotësojë kërkesat për […]